NEWS & EVENTS

Annual Excursion 2015 : Wang Nok Kaew Kanchanaburi

Annual Excursion 2015 : Wang Nok Kaew Kanjanaburi 5-7 December 2015 กิจกรรมสังสรรค์ประจำปีจากทางบริษัทฯ ณ วังนกแก้วพาร์ควิว จังหวัดกาญจนบุรี บริษัท เอราวัณ มัลติโมเดิลเซอร์วิส จำกัด ได้จัดกิจกรรมสังสรรค์ประจำปี 2558 ณ วังนกแก้วพาร์ควิว จังหวัดกาญจนบุรี ตลอด 3 วัน 2 คืน คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ต่างร่วมทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสมัครสมาน สามัคคี รวมไปถึงผ่อนคลายจากการทำงานตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี READ MORE

การศึกษาดูงานของคณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

| |

การศึกษาดูงานของคณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน บริษัท เอราวัณ มัลติโมเดิลเซอร์วิส จำกัด  ได้เปิดให้คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้ามาศึกษาดูงานการจัดการโลจิสติกส์ ของบริษัท เอราวัณ มัลติโมเดิล เซอร์วิส จำกัด เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง กระบวนการการทำงานของบริษัทฯ รวมไปถึงพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานกับผู้บริหาร พนักงานจริงที่บริษัทฯ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์หรือใช้เป็นแนวทางอื่นๆ เพื่อเตรียมพร้อม และก้าวสู่ชีวิตการทำงานอย่างแท้จริง ภายหลังการจบการศึกษา READ MORE

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “กลิ้งเพื่อน้อง” โดยสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

| |

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “กลิ้งเพื่อน้อง” โดยสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ BLU-O RHYTHM & BOWL ชั้น 4 เมเจอร์รัชโยธิน     โดยบริษัท เอราวัณ มัลติโมเดิล เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าร่วมแข้งขันในครั้งนี้ เพื้่อให้เหล่าผู้แข่งขัน ต่างโชว์ฝีมือในประหนึ่งนักโยนโบวล์มืออาชีพด้วย READ MORE

Annual Excursion 2014 : Baanpran Resort, Huahin

| |

Annual Excursion Baanpran Resort Huahin, Prachuap Khiri Khan 5-7 December 2014 กิจกรรมสังสรรค์ประจำปีจากทางบริษัท ณ บ้านปราณรีสอร์ท หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริษัท เอราวัณ มัลติโมเดิลเซอร์วิส จำกัด ได้จัดกิจกรรมสังสรรค์ประจำปี 2557 ณ บ้านปราณรีสอร์ท หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอด 3 วัน 2 คืน คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ต่างร่วมทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสมัครสมาน สามัคคี... READ MORE

การศึกษาดูงานของคณะนักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

| |

การศึกษาดูงานของคณะนักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัท เอราวัณ มัลติโมเดิลเซอร์วิส จำกัด  ได้เปิดให้คณะนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้ามาศึกษาดูงานการจัดการโลจิสติกส์ ของบริษัท เอราวัณ มัลติโมเดิล เซอร์วิส จำกัด ณ สำนักงาน อาคารสินสาธรทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร READ MORE

เพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพประจำปี 2557

| |

เพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพประจำปี 2557 ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 17 กันยายน 2557  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ และวุฒิบัตรแก่ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และเป็นต้นแบบที่ดีในการศึกษาการพัฒนาบริหารจัดการธุรกิจ ประจำปี 2557 และมอบวุฒิบัตรแก่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และเปิดการสัมมนา “การสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยพิชิต AEC” โดย บริษัท เอราวัณมัลติโมเดิลเซอร์วิส จำกัด ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ Best Practice... READ MORE