เพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพประจำปี 2557

posted in: NEWS | 0

DSC_0014

เพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพประจำปี 2557
ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
17 กันยายน 2557 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ และวุฒิบัตรแก่ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และเป็นต้นแบบที่ดีในการศึกษาการพัฒนาบริหารจัดการธุรกิจ ประจำปี 2557 และมอบวุฒิบัตรแก่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และเปิดการสัมมนา “การสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยพิชิต AEC”

140917_006_DBD

140917_024_DBD

140917_034_DBD140917_031_DBD

โดย บริษัท เอราวัณมัลติโมเดิลเซอร์วิส จำกัด ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ Best Practice ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2557 และวุฒิบัตร รับรองการผ่านการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโลจิสติกส์ จากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Leave a Reply