การศึกษาดูงานของคณะนักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

posted in: NEWS | 0

01

การศึกษาดูงานของคณะนักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัท เอราวัณ มัลติโมเดิลเซอร์วิส จำกัด  ได้เปิดให้คณะนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้ามาศึกษาดูงานการจัดการโลจิสติกส์ ของบริษัท เอราวัณ มัลติโมเดิล เซอร์วิส จำกัด ณ สำนักงาน อาคารสินสาธรทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

05

04

03

06

Leave a Reply