การศึกษาดูงานของคณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

posted in: NEWS | 0

การศึกษาดูงานของคณะอาจารย์และนักศึกษา

จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน บริษัท เอราวัณ มัลติโมเดิลเซอร์วิส จำกัด  ได้เปิดให้คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้ามาศึกษาดูงานการจัดการโลจิสติกส์ ของบริษัท เอราวัณ มัลติโมเดิล เซอร์วิส จำกัด เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง กระบวนการการทำงานของบริษัทฯ รวมไปถึงพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานกับผู้บริหาร พนักงานจริงที่บริษัทฯ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์หรือใช้เป็นแนวทางอื่นๆ เพื่อเตรียมพร้อม และก้าวสู่ชีวิตการทำงานอย่างแท้จริง ภายหลังการจบการศึกษา

EMSDPU-0843 EMSDPU-0849 EMSDPU-0857 EMSDPU-0864 EMSDPU-0875 EMSDPU-0883 EMSDPU-0887 EMSDPU-0891 EMSDPU-0895 EMSDPU-0897 EMSDPU-0913 EMSDPU-0916 EMSDPU-0929

Leave a Reply